شرایط ایمنی و نگه داری اسید سولفوریک

اسید سولفوریک یک ماده‌ی شیمیایی با خاصیت اسیدی و خورندگی است و به همین دلیل ایمنی و نگه داری اسید سولفوریک باید مورد توجه قرار بگیرد. در صورت عدم نکات ایمنی و نگه داری اسید سولفوریک می‌توان خطرات بسیار زیادی داشته باشد و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

اسید سولفوریک | کاسپین اسید


خطرات اسید سولفوریک

اسید سولفوریک در صورت تماس تنفسی و استنشاق بخار آن موجب التهاب شدید مخاط مجرای تنفسی از جمله بینی و گلو می‌شود. این ماده‌ی شیمیایی می‌تواند موجود سردردهای شدید، عطسه و همچنین کاهش میزان تنفس شود. تنگی نفس، سانوز، هیپوتنفسی و برونشیت از دیگر خطرات قرار گرفتن در معرض بخار این ماده‌ی شیمیایی و استنشاق آن هستند. در صورتی که اسید سولفوریک با پوست انسان به صورت مستقیم در تماس قرار بگیرد، موجب التهابات پوستی، آسیب شدید و سوختگی پوست و همچنین موجب ایجاد تاول‌های پوستی می‌شود. تماس اسید سولفوریک با چشم موجب بسیار خطرناک می‌باشد به گونه‌ای که حتی تماس بخار این ماده‌ی شیمیایی با چشم موجب آسیب‌های شدید چشمی و حتی کوری خواهد شد. از عوارض تماس اسید سولفوریک با چشم ورم ملتحمه (كنژونكتيويت)، التهاب و تحريك و همچنین ریزش اشک می‌باشد. در صورت بلعیدن و خوردن اسید سولفوریک، این ماده‌ی شیمیایی موجب سوختگی شدید دهان و مری می‌شود و همچنین آسیب‌های شدید به بافت‌های شکمی و حتی سوراخ شدن مري و معده را به دنبال خواهد داشت. این ماده‌ی شیمیایی در صورت استنشاق بیش از حد و بلعیدن موجب تورم بیش از حد گلو می‌شود که می‌تواند منجر به خفگی شود.

در هنگام کار با اسید سولفوریک علاوه بر جلوگیری از هر گوه تماس با این ماده‌ی شیمیایی باید مراقب واکنش‌هایی که این ماده با سایر مواد شیمیایی می‌دهد، بود. برای مثال اسید سولفوریک در صورتی که با فلزات واکنش دهد گاز هیدروژن آزاد می‌کند که به شدت قابلیت اشتعال دارد و خطرناک است. هنگامی که این ماده‌ی شیمیایی با آب واکنش دهد، بخارهای خطرناکی از آن متصاعد می‌شود که برای سلامت انسان به شدت مضر هستند. اسید سولفوریک را در مجاورت مواد عالی نباید قرار داد زیرا موجب آتش سوزی خواهد شد.

خرید اسید سولفوریک از شرکت کاسپین اسید


بررسی شرایط ایمنی و نگه داری اسید سولفوریک

اسید سولفوریک باید در مخازنی نگه داری شود که به خوبی درزگیری شده باشند و همچنین درب آن‌ها محکم بسته شود تا هیچ گونه نشتی به فضای بیرون نداشته باشند. در صورتی که مخزن حاوی اسید سولفوریک دچار نشتی شد و این ماده‌ی شیمیایی به بیرون نشت پیدا کرد باید با استفاده از آهک آن را خنثی کرد و سپس فرآورده را با آب شست. از جمع آوری و شستن اسید سولفوریک با آب قبل از خنثی سازی آن با استفاده از آهک باید جدا اجتناب کرد. در صورتی که آب به اسید سولفوریک اضافه شود به شدت با آن واکنش می‌دهد و همچنین موجب پاشش اسید سولفوریک به اطراف می‌گردد.

حمل و نقل اسید سولفوریک | کاسپین اسید

مخازنی که اسید سولفوریک در آن‌ها نگه‌داری می‌شود باشد برچسب مواد خورنده و همچنین خطر ریزش اسید و ماده‌ی خطرناک را داشته باشند تا در صورتی که افراد غیر آگاه با آن مواجه شدند، متوجه خطرناک بودن محتویات مخزن بشوند.

اسید سولفوریک به شدت قابلیت اشتعال دارد و در صورتی که با مواد عالی نظیر چوب و پارچه‌ها تماس پیدا کنید موجب ایجاد آتش سوزی می‌شود. در هنگام بروز آتش از ریختن آب روی اسید سولفوریک باید خودداری کرد زیرا موجب پاشش آن به اطراف و گسترش آتش سوزی می‌شود. برای خاموش کردن آتش ناسی از اسید سولفوریک باید از پودر و همچنین گاز CO2 استفاده کرد.

در محل نگه داری اسید سولفوریک حتماً باید شیر شستشوی چشم و همچنین دوش ایمنی موجود باشد، تا در صورت تماس این ماده‌ی شیمیایی با چشم و بدن بلافاصله شسته شود. به دلیل خطرناک بودن بخارات این ماده‌ی شیمیایی محلی که اسید سولفوریک نگه داری می‌شود باید تهویه مناسبی داشته باشد.

حمل و نقل اسید سولفوریک به دلیل خطرناک بودن آن باید با تدابیر ایمنی خاصی انجام شود. برای مثال جنس بدنه‌ی تانکر حمل اسید باید از فولاد ضد زنگ باشد تا با اسید واکنش ندهد و توسط اسید خورده نشود.Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

اسید سولفوریک  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی
گواهینامه ها

 

کاسپین اسید | ایزو 10002کاسپین اسید | ایزو 50001کاسپین اسید | ایزو 9001کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 14001