تبدیل گوگرد به گوگرد دی اکسید S → SO2

گوگرد مصرفی در کارخانه اسید سولفوریک کاسپین اسید دارای خلوص 99.8 % می باشد . در ابتدا گوگرد توسط لودر داخل استخرهای ذوب شارژ می شود . در این قسمت گوگرد در تماس با کویل های استیلی که توسط بویلر به دمای ˚ 130 رسیده اند ذوب شده و سپس گوگرد مذاب از طریق لوله های دو جداره وارد استخرهای تهنشینی می شود . همان گونه که از نامش پیداست در این قسمت گوگرد مذاب با گذر از 9 استخر تهنشینی , ناخالصی هایش در کف استخرها تهنشین شده و گوگرد مذاب خالص با فشار پمپ وارد کوره ای که تا ˚1000 گرم شده می شود . در این مرحله گوگرد در دمای بالا سوخته و با ترکیب هوایی که از طریق دستگاه های دمنده روبوسکی ایتالیایی ( بلوور ) وارد کوره می شود تبدیل به گاز SO2  می شود .

کاسپین اسید شمالغرب | تبدیل گوگرد به گوگرد دی اکسید

کاسپین اسید شمالغرب | تبدیل گوگرد به گوگرد دی اکسید

کاسپین اسید شمالغرب | تبدیل گوگرد به گوگرد دی اکسید

کاسپین اسید شمالغرب | تبدیل گوگرد به گوگرد دی اکسید

کاسپین اسید شمالغرب | تبدیل گوگرد به گوگرد دی اکسیدبرچسب ها

اسید سولفوریک   کاسپین اسید  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی
گواهینامه ها

 

کاسپین اسید | ایزو 10002کاسپین اسید | ایزو 50001کاسپین اسید | ایزو 9001کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 14001