تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید SO2→SO3

پس از آنکه گوگرد مذاب در حوضچه های تهنشینی رسوب زدایی شد , حال نوبت به گاز SO2 می رسد که ابتدا با عبور از بویلر 13 تنی دمای آن کاهش یافته و با عبور از مخزنی به نام گاز فیلتر ناخالصی و ذرات معلق آن گرفته شود , مخزن گاز فیلتر انباشته از دانه های سیلیس است که گاز عبوری از بین این دانه ها تصفیه شده و هم اینکه دمای آن در این مرحله نیز برای ورود به مخزن کانورتور کاهش می یابد .

کاسپین اسید شمالغرب | فرایند تولید اسید سولفوریک | تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید


کانورتور مخزنی است با 4 بستر که هر بستر بخشی از گاز SO2 را در واکنش با موادی که داخل هر بستر به عنوان کاتالیست ( پنتا اکسید وانادیوم ) شارژ شده تبدیل به گاز SO3 می کند . وجود 4 بستر در این مخزن هم برای تبدیل کامل گاز SO2 به گاز SO3 می باشد , و همچنین نقش بسیار مهمی در کنترل و جلوگیری از ایجاد آلایندگی های زیست محیطی ایفا می کند . در هر بستر پس از واکنش گاز SO2 با کاتالیزورها دمای گاز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد , لذا گاز به کمک مبدل های پنج گانه حرارتی خنک شده و با رسیدن به دمای مورد نظر وارد بستر بعدی می شود .

کاسپین اسید شمالغرب | فرایند تولید اسید سولفوریک | تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید

کاسپین اسید شمالغرب | فرایند تولید اسید سولفوریک | تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید

کاسپین اسید شمالغرب | فرایند تولید اسید سولفوریک | تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید

کاسپین اسید شمالغرب | فرایند تولید اسید سولفوریک | تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید

کاسپین اسید شمالغرب | فرایند تولید اسید سولفوریک | تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید

تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید سومین مرحله از فرایند تولید اسید سولفوریک می باشدبرچسب ها

کاسپین اسید   اسید سولفوریک  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی
گواهینامه ها

 

کاسپین اسید | ایزو 10002کاسپین اسید | ایزو 50001کاسپین اسید | ایزو 9001کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 14001