تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید SO2→SO3

پس از آنکه گوگرد مذاب در حوضچه های تهنشینی رسوب زدایی شد , حال نوبت به گاز SO2 می رسد که ابتدا با عبور از بویلر 13 تنی دمای آن کاهش یافته و با عبور از مخزنی به نام گاز فیلتر ناخالصی و ذرات معلق آن گرفته شود , مخزن گاز فیلتر انباشته از دانه های سیلیس است که گاز عبوری از بین این دانه ها تصفیه شده و هم اینکه دمای آن در این مرحله نیز برای ورود به مخزن کانورتور کاهش می یابد .

کاسپین اسید شمالغرب | تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید


کانورتور مخزنی است با 4 بستر که هر بستر بخشی از گاز SO2 را در واکنش با موادی که داخل هر بستر به عنوان کاتالیست ( پنتا اکسید وانادیوم ) شارژ شده تبدیل به گاز SO3 می کند . وجود 4 بستر در این مخزن هم برای تبدیل کامل گاز SO2 به گاز SO3 می باشد , و همچنین نقش بسیار مهمی در کنترل و جلوگیری از ایجاد آلایندگی های زیست محیطی ایفا می کند . در هر بستر پس از واکنش گاز SO2 با کاتالیزورها دمای گاز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد , لذا گاز به کمک مبدل های پنج گانه حرارتی خنک شده و با رسیدن به دمای مورد نظر وارد بستر بعدی می شود .

کاسپین اسید شمالغرب | تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید

کاسپین اسید شمالغرب | تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید

کاسپین اسید شمالغرب | تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید

کاسپین اسید شمالغرب | تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید

کاسپین اسید شمالغرب | تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید

 برچسب ها

کاسپین اسید   اسید سولفوریک  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی
گواهینامه ها

 

کاسپین اسید | ایزو 10002کاسپین اسید | ایزو 50001کاسپین اسید | ایزو 9001کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 14001