تماس با ما

شرکت کاسپین اسید شمالغرب
آدرس: زنجان ، کیلومتر 5 جاده دندی، شهرک صنعتی نوآوران، خیابان نوآوران 6، پلاک320
تلفن:02432385341
02432385342
02432385340
فکس: 02432385311
ایمیل: CaspianAcid@yahoo.com
کد پستی: 4535166141

نشانیزنجان ، کیلومتر 5 جاده دندی، شهرک صنعتی نوآوران، خیابان نوآوران 6، پلاک320
تلفن تماس 02432385341
02432385342
نمابر (فکس)02432385311
ایمیل CaspianAcid@yahoo.com
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


نشانی ما در نقشه

مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی
گواهینامه ها

 

کاسپین اسید | ایزو 10002کاسپین اسید | ایزو 50001کاسپین اسید | ایزو 9001کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 14001