بارگیری اسید سولفوریک

نکته قابل توجه دیگر اینکه وزن محموله بارگیری (اسید سولفوریک) در اتاق کنترل تعیین می شود و سپس بارگیری توسط دستگاه های تمام اتوماتیک و بدون دخالت دست , زیر نظر مسئول بارگیری انجام می پذیرد . از آنجایی که دقت در تمامی مراحل از شروع فرآیند تولید اسید سولفوریک تا مرحله فروش محصول سرلوحه شرکت کاسپین اسید می باشد , لذا شرکت کاسپین اسید خود را مجهز به باسکول 60 تنی تمام اتوماتیک ( کالیبره شده ) نموده تا تریلرهای بارگیری شده با دقت کامل توزین شده و کوچکترین مشکلی نیز در این قسمت وجود نداشته باشد . در انتها تریلر ها توسط نفر مربوطه پلمپ شده ( با نام حک شده کاسپین اسید ) و پس از تایید انبار و دریافت مجوزهای لازم به سمت شرکت های مقصد حرکت می کنند .

کاسپین اسید شمالغرب | بارگیری اسید سولفوریک

کاسپین اسید شمالغرب | بارگیری اسید سولفوریک

کاسپین اسید شمالغرب | بارگیری اسید سولفوریک

کاسپین اسید شمالغرب | بارگیری اسید سولفوریک

کاسپین اسید شمالغرب | بارگیری اسید سولفوریک

کاسپین اسید شمالغرب | بارگیری اسید سولفوریک

 برچسب ها

کاسپین اسید   اسید سولفوریک  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی
گواهینامه ها

 

کاسپین اسید | ایزو 10002کاسپین اسید | ایزو 50001کاسپین اسید | ایزو 9001کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 14001