فرآیند تولید اسید سولفوریک


استخراج و تهیه گوگرد
گوگرد یا سولفور با نماد شیمیایی S و عدد اتمی 16 به عنوان یک نا فلز در جدول تناوبی عناصر قرار دارد . گوگرد یک نا فلز زرد رنگ است که در دمای ˚130 به حالت مذاب در می آید . گوگرد بر خلاف سایر فرآورده ...
تبدیل گوگرد به گوگرد دی اکسید S → SO2
گوگرد مصرفی در کارخانه اسید سولفوریک کاسپین اسید دارای خلوص 99.8 % می باشد . در ابتدا گوگرد توسط لودر داخل استخرهای ذوب شارژ می شود . در این قسمت گوگرد در تماس با کویل های استیلی که توسط بویلر به ...
تبدیل گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید SO2→SO3
پس از آنکه گوگرد مذاب در حوضچه های تهنشینی رسوب زدایی شد , حال نوبت به گاز SO2 می رسد که ابتدا با عبور از بویلر 13 تنی دمای آن کاهش یافته و با عبور از مخزنی به نام گاز فیلتر ناخالصی و ذرات معلق آن ...
برج های جذب
گاز  SO3  پس از خروج از کانورتور به سمت برج های 3 گانه جذب هدایت می شود . در برج های جذب گاز SO3 با اسید سولفوریکی که از دوش های اسید تمام استیل تعبییه شده در داخل برج ها خارج می شود ...
بارگیری اسید سولفوریک
نکته قابل توجه دیگر اینکه وزن محموله بارگیری (اسید سولفوریک) در اتاق کنترل تعیین می شود و سپس بارگیری توسط دستگاه های تمام اتوماتیک و بدون دخالت دست , زیر نظر مسئول بارگیری انجام می پذیرد . از آنجایی ...
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی
گواهینامه ها

 

کاسپین اسید | ایزو 10002کاسپین اسید | ایزو 50001کاسپین اسید | ایزو 9001کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 14001